Výsledky vyhľadávania pre Geografi

AKKAD etnicko-geografické označenie pre severnú Babylóniu osídlenú Akkadmi
ANTROPOGEOGRAFIA výskum vzťahov človeka k zemepisnému prostrediu, súčasť geografie
BIOGEOGRAFIA veda o geografickom rozšírení flóry a fauny
BIOGEOGRAFIA veda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinných spoločenstiev, flóry a fauny
BIÓM geograficky rozsiahly ekosystém
BIOM spoločenstvo rastlín a živočíchov v určitej veľkej geografickej oblasti
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
FLÁMSKO dnešný kultúrno-geografický región na území Belgicka, Francúzska a Holandska
FRÖLICH slovenský prírodovedec, geograf, autor prvej systematickej geografie v Uhorsku a encykloedického sprievodcu po európskych krajinách (Dávid, 1595-1678)
GIS geografický informačný systém (skr.)