Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Geometrické t

AZIMUT geodetický smerový uhol, druh geometrického uhla
CENTROVANIE nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou,stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bolapresne v strede
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
GUĽA geometrické teleso
HRANOL geometrické teleso
HYPERBOLA geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály, nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz
CHIRALITA geometrické usporiadanie dvoch štruktúr tak, že sú zrkadlovými obrazmi
IHLAN geometrické teleso, mnohosten
KOCKA geometrické teleso
KRUHY geometrické útvary