Výsledky vyhľadávania pre Germáni

ABARYT zliatina platiny, kobaltu a germánia
ALAMANI Starogermáni
ALEMANI Starogermáni, Alamani
GE germánium (zn.)
GE chemická značka germánia
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
IGNI ET FERRO ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
IGNIETFERRO ohňom a železom heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu poľska a pobaltia
KUBKA český spisovateľ (prozaik, básnik), germanista a prekladateľ (František, 1894-1969)
NOVÁK český literárny historik a kritik, bohemista a germanista (Arne, 1880-1939)