Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Golsky

ABAGAJ mandžuský cisár a mongolský chán (Abachaj 1592-1643)
ABAGAJ mandžuský cisár a mongolský chán, tiež Abachaj (1592-1643)
ABACHAJ mongolský chán, tiež Abagaj (1592-1643)
ADERITO angolský šachista (Pedro, *1976)
AIMAG mongolská správna jednotka, mongolský okres
AIMAK mongolská správna jednotka, mongolský kraj, mongolská územná jednotka
AJMAK mongolská správna jednotka, mongolský okres, územná jednotka v Mongolsku
AMIN mongolský najvyšší boh
ARAT kočovný mongolský pastier
ARAT mongolský roľník alebo pastier dobytka