Výsledky vyhľadávania pre Grécky filozof gnostík

VALENTINOS grécky filozof, najvýznamnejší gnostik (2.stor.)