Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Grécky recnik

ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
DEMOSTENES starogrécky (aténsky) štátnik a rečník (384-322 pred Kr.)
DIÓN grécky filozof, rečník a básnik, obnoviteľ kynizmu (Dión zlatoústy, asi 40-120)
LUKIANOS starogrécky rečník, filozof a spisovateľ (Lukianos zo Samosaty, okolo 125-180)
PERIKLES grécky politik, rečník a zástanca demokracie v starovekých Aténach v Grécku (cca 495 pred. Kr. - 429 pred. Kr.)