Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Grék

AESOP staroveký Grék
ACHAJ Starogrék
ACHÁJEC príslušník starogréckeho kmeňa, starý Grék
AIOL príslušník starogréckeho kmeňa, Starogrék
AITHLIOS brat praotca Grékov Helléna, praotec Aitólcov a Epejcov
AON starogrék, po česky
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec, hrubián, násilník, u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
BARBAR u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
DANAJ príslušník starogréckeho kmeňa v Argu, starogrék
DANAJSKÝ DAR skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov