Výsledky vyhľadávania pre Grafi

ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ADAM rakúsky grafik (Jacob, 1748-1811)
ADLA český spisovateľ, literát, novinár, knižný grafik, maliar, ilustrátor a redaktor (Zdeněk, 1910-1990)
AEROFOTOGRAFIA letecká fotografia, snímky z lietadla
AEROGEOLÓGIA geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií
AEROKAMERA fotografický prístroj na letecké mapovanie
AG angiografia (skr.)
ACHTLÍK v polygrafii osmina petitu, jednotka dĺžky (slang.)