Výsledky vyhľadávania pre Graficka znacka t

IKONA piktogram používaný v grafickom používateľskom prostredí na reprezentáciu programu, grafická značka na PC
NOTA grafický znak tónu, graféma zvuku, grafická značka tónu, hudobná značka
PARAGRAF odstavec, článok, oddiel, vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy alebo odborného spisu, grafická značka pre odstavec