Výsledky vyhľadávania pre Gramat

AKUZATÍV 4. pád (gramaticky)
AKUZATÍV štvrtý pád - gramatika
AMARANTOS grécky gramatik
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
APOLLODOROS starogrécky filozof, gramatik a historik (asi 180-120 pred Kr.)
APOZÍCIA rast organizmu prikladaním nových vrstiev ku starším, gramatický prístavok
ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
BENEDIKT slovenský humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec, popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik a hudobník (Vavrinec Benedikt z Nedožier, 1555-1615)
DATÍV tretí pád gramatiky