Výsledky vyhľadávania pre Grecky spisovateľ a filoz

AENEAS grécky spisovateľ a filozof, predstaviteľ gnosticizmu (cca 450-534)
LUKIANOS starogrécky rečník, filozof a spisovateľ (Lukianos zo Samosaty, okolo 125-180)
PLUTARCHOS grécky spisovateľ - historik, filozof, autor moralistických diel (asi 45-125)