Výsledky vyhľadávania pre HOCI LEN

ASPOŇ hoci len
ČOLEN hoci len
LIBERUM VETO voľné zakazujem, v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia, slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať