Výsledky vyhľadávania pre Hasiaci stroj

MINIMAX ručný hasiaci prístroj
TETRACHLÓRMETÁN chlorid uhličitý, používaný ako náplň hasiacich prístrojov