Výsledky vyhľadávania pre Historik na 9 písmen

ANTIPATER rímsky historik a spisovateľ (Lucius Coelius, 2. stor. pred Kr.)
AVENARIUS slovenský historik, byzantológ, ktorý sa zaoberal dejinami a kultúrou Byzancie a Slovanov (Alexander, 1942-2004)
AVENTINUS nemecký humanistický historik (Johannes, 1477-1534)
BARNOVSKÝ slovenský historik, od roku 1997 predseda vedeckej rady Historického ústavu SAV (Michal, *1937)
BECKOVSKÝ český spisovateľ, historik, prekladateľ a kňaz (Jan František, 1658-1722)
BERTHELOT francúzsky chemik, politik a historik (Marcellin Pierre Eugene, 1827-1907)
BYSTRICKÝ slovenský historik (Valerián, *1936)
COUBERTIN francúzsky pedagóg a historik, no je známy najmä ako zakladateľ moderných Olympijských hier (Pierre de, 1863-1937)
DEJEPISEC historik
DEJOPISEC historik