Výsledky vyhľadávania pre Hlas taliansky

ABBADO taliansky dirigent, šéfdirigent orchestra v Mníchove a orchestra Bavorského rozhlasu, otec Claudio (Roberto, *1954)
BELKANTO taliansky spôsob spevu zdôrazňujúci krásu tónu a dokonalú hlasovú techniku
SI taliansky a španielsky súhlas
SI taliansky súhlas
VOTO hlas, po taliansky