Výsledky vyhľadávania pre Hocijak

HOCAKÁ hocijaká
HOCAKO hocijako
KADEJAKO hocijako
KAŽDÝ hocijaký, hocaký
LEDAJAK hocijako
LEDAJAKÝ bársaký, hocijaký
ĽUBOVOĽNÝ akýkoľvek, hocijaký, určený podľa vôle
ONAKÁ hocijaká