Výsledky vyhľadávania pre Hod sa

ACIDITA kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH, nadbytok kyseliny v žalúdku
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
BASKETBAL loptová hra, pri ktorej sa hráči usilujú hodiť loptu do koša upevneného v predpísanej výške
BERRY kanadský šachista, šachový žurnalista, spisovateľ a rozhodca (Jonathan, *1953)
BLEND ladiť, prelínať sa, hodiť sa k sebe, miešať sa, po anglicky
BONDAREVSKIJ sovietsky (ruský) šachista, šachový teoretik, rozhodca a spisovateľ (Igor, 1913-1979)
BRONCO divo skákajúci kôň snažiaci sa zhodiť jazdca
BUMERANG drevená lovecká zbraň austrálskych domorodcov, ktorá sa pri nezasiahnutí cieľa vráti na miesto vyhodenia, to, čo poškodí pôvodcu
DECIDOVAŤ rozhodovať sa, rozhodnúť sa
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DEKAPITALIZÁCIA zníženie kapitálu akciovej spoločnosti, aby sa znížilo jej daňové zaťaženie a zvýšila sa hodnota jej účastín
DESPOCIA neobmedzená vláda, samovláda despota, samovládca, tyran, panovačný človek, hodnosť panovníka Byzantskej ríše
EFOD kňazské rúcho, odznak úradu a hodnosti kňaza, šat židovských kňazov
FATALITA osudovosť, osudná náhoda, viera v predurčený osud, pasívne odovzdanie sa osudu, nečinnosť
GENERÁL najvyššia vojenská hodnosť po maršalovi a generalissimovi, predstavený niektorých cirkevných rádov
GOICHBERG americký šachista, šachový rozhodca a šachový funkcionár (Bill, *1942)
HARKNESS americký šachový rozhodca a organizátor škótskeho pôvodu (Kenneth, 1898-1972)
HARMÓNIA súlad, zhoda, dokonalý poriadok, súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk, náuka o význame a použití akordov, vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
HODOVAL zúčastňoval sa na hodoch
HOMOGAMIA jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom, súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu