Výsledky vyhľadávania pre Hod sa

ACIDITA kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH, nadbytok kyseliny v žalúdku
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
BASKETBAL loptová hra, pri ktorej sa hráči usilujú hodiť loptu do koša upevneného v predpísanej výške
BERRY kanadský šachista, šachový žurnalista, spisovateľ a rozhodca (Jonathan, *1953)
BLEND ladiť, prelínať sa, hodiť sa k sebe, miešať sa, po anglicky