Výsledky vyhľadávania pre Hodnoty znaku

KVARTIL tri hodnoty znaku, ktoré rozdeľujú usporiadaný rad hodnôt znaku do štyroch rovnakých častí