Výsledky vyhľadávania pre Horúčos

HORÚČ horúčosť (expr.)
OHEŇ horúčosť, horúčka (pren.)
PAL horúčosť, páľa, úpek (kniž.)
PARNO dusno, horúčosť, horúčava (zast.)
VARA horúčosť (expr.)