Výsledky vyhľadávania pre Hornina na r

ADAMELIT hlbinná hornina
ADAMELIT prechodná hornina medzi žulou a granodioritom, vyvretá hornina
ADELIT sivá hornina
ADINOLA rohovcovitá jemnozrnná hornina
ADINOLA sivá hornina
ADIROLA jemnozrnná hornina
AFANIT jemnozrnná hornina
AFANIT vulkanická hornina
AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
ACHORIZMIT homogénna hornina