Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Hornina t

ADAMELIT prechodná hornina medzi žulou a granodioritom, vyvretá hornina
ADINOLA rohovcovitá jemnozrnná hornina
AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
ALASKIT zásaditá hlbinná hornina (aj alaskait)
ALIT hornina s vysokým obsahom voľne hydratovaných oxidov hliníka
ALIVALIT gabrovitá hornina (podľa hory Allival)
ALIVALIT hornina zložená z olivínu a anortitu
ANDEZIT sopečná hornina neobsahujúca kremeň, používaná v stavebníctve
AORIT hornina s neúplnou granitizáciou, druh horniny
APANCIT hlbinná vyvretá hornina