Výsledky vyhľadávania pre Hospodár po český

BRÁF český právnik, vysokoškolský profesor, národohospodár, politik a novinár (Albín, 1851-1912)
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
KÁŠ český poľnohospodársky vedec, laureát štátnej ceny
NAVRÁTIL český truhlár, súkromne hospodáriaci roľník, politik a katolícky aktivista (Augustín, 1928-2003)
NOVÁK český ekonóm - národohospodár (Augustín, 1872-1957)
NOVÁK český poľnohospodársky odborník (Bohumír, 1924-1995)
NOVÁK český poľnohospodársky odborník, fytopatológ (Josef, 1920-1986)
NOVÁK český vodohospodár (Pavel, *1918)
RIEGER český politik, publicista, spisovateľ a národohospodár, povolaním právnik (František Ladislav, 1818-1903)