Výsledky vyhľadávania pre Hoto

AAS Atomic Absorption Spectrophotometry
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu
APS Advanced Photo System (skr.)
APS Advanced Photo System, formát filmu
BANKOMAT elektronický automat na peňažnú hotovosť
BANKOMAT elektronický automat poskytujúci peňažnú hotovosť osobe, ktorá použije platobnú kartu
BAROK diela vyhotovené v barokovom štýle
BAROK európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto
BAROKO diela vyhotovené v barokovom štýle
BAROKO európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou, diela vyhotovené v tomto štýle
BASTA hotovo (hovor.)
BINGO lotéria s výhrou v hotovosti
BOPO bojová pohotovosť (voj. skr.)
BP bojová pohotovosť (skr.)
CASH hotovosť, platba v hotovosti
CASH AND CARRY platba v hotovosti a odvoz tovaru na náklady kupujúceho, systém predaja „zaplať a odvez si“
CYKLOGRAM záznam vyhotovený cyklografom
DE DATO odo dňa vyhotovenia, odo dňa, od dáta, skr. d.d.
DISKONT úroková odmena pred lehotou splatnosti platby
DISPENZÁCIA zhotovovanie a vydávanie liečiv súčasť receptúrnej taxy
DOKONČIŤ dohotoviť, skončiť
DONE hotový, po anglicky
DORÁBA dohotovuje
DOROB dohotov
DOROBIŤ dohotoviť, dokončiť