Výsledky vyhľadávania pre Hovorený

DIVERBIUM hovorený verš
PARLANDO v hudbe: hovorene, skôr hovoriť ako spievať, spievať hovoreným hlasom
ŠIFRA dohodnuté heslo, tajný znak, správa napísaná dohovorenými znakmi, podpisová značka, skr. mena
VERBÁLNY hovorený, ústny