Výsledky vyhľadávania pre Hovoria

ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
BOLZANO nemecky hovoriaci český matematik a filozof (Bernard, 1781-1848)
HETEROLÁLIA chorobná neusporiadanosť rečového prejavu, iný slovný prejav ako hovoriaci pôvodne zamýšľal
HOTENTOT človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo hlúpo, nechápavý človek, čudák
HUHLÚ hovoria nezreteľne (expr.)
CHUNTA zbor, výbor, v Latinskej Amerike a v španielsky hovoriacich
JUNTA zbor, výbor, v Latinskej Amerike a v španielsky hovoriacich krajinách označenie časovej vlády, najčastejšie vojenskej
MOTAJÚ hovoria dve na tri
NEMÁ nehovoriaca
NEMÉ nehovoriace