Výsledky vyhľadávania pre Hra zastarale

HREBNÚ hrabnú (zast.)
KANT hrana (zast.)
KASTY hrany (zast.)
REDUT hradba, po česky (zast.)
RONT hrana (zast.)