Výsledky vyhľadávania pre Hrdlačil

DREL hrdlačil, lopotil, ťažko pracoval
DRELA hrdlačila (expr.), tvrdo pracovala
DRELI hrdlačili, makali