Výsledky vyhľadávania pre Hrnuť

ABSTRAKT krátky výťah z obsahu článku alebo knihy, súhrn, referát, synopsia, zhrnutie, resumé
AGENDA zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie
COUNT zahrnúť, po anglicky
EMBODY zahrnúť, po anglicky
FIOT Free In and Out and free Trimmed, volne do a z lodi vrátane rozhrnutia/rozmiestnenia nákladu (angl.skr.)
IMPLIKOVANÝ obsiahnutý, zahrnutý
IMPLY zahrnúť, po anglicky
INCLUDE zahrnúť, po anglicky
INVOLVE zahrnúť, po anglicky
NEVALIŤ nehrnúť