Výsledky vyhľadávania pre Hud. Stupnice

SEKUNDA šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času, druhá trieda osemročných stredných škôl, druhý stupeň diatonickej hud. stupnice, interval medzi susednými tónmi
TONIKA prvý stupeň stupnice (hud.)