Výsledky vyhľadávania pre Hviezdna

AGREGÁT hviezdna asociácia
GALAXIA hviezdna sústava
GALAXIA Mliečna dráha našej slnečnej sústavy, gravitačne viazaná hviezdna sústava stoviek miliárd hviezd
HANKA fiktívna planéta z filmu Hviezdna brána
MAGNITÚDA veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici, hviezdna veľkosť, jasnosť, jas
MAGNITÚDO hviezdná veľkosť
STELÁRNA hviezdna (astron.)