Výsledky vyhľadávania pre Hydroxid

ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
ALUTAN hydroxid hlinitý
BRUCIT minerál hydroxid horečnatý
CURIT hydroxid uranylu a olova, kosoštvorcový nerast
HLINITAN soľ hydroxidu hlinitého, aluminát
KAUSTIFIKÁCIA príprava alkalických hydroxidov pôsobením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanov alkalických kovov, príprava sódneho lúhu z uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého
KOH vzorec hyroxidu draselného, hydroxid draselný (zn.)
LIOH hydroxid litný
LIOH vzorec hydroxidu lítneho
LÚH hydroxid sodný