Výsledky vyhľadávania pre Ión český

ADAMEC český študent a študentský funkcionár popravený 17. novembra 1939 (Josef, 1909-1939)
ANION anión, po česky
AVION avión, po česky
BALABÁN český evanjelický teológ a religionista (Milan, *1929)
ČERNÝ český študent a študentský funkcionár, obeť nacistického teroru (Jan, 1914-1939)
ČUPR český katolícky kňaz a jezuita - provincionál (Josef, *1934)
DOSEDĚL bývalý český profesionálny tenista (Ctislav, *1970)
FLÉGL bývalý český profesionálny tenista (Vojtěch, *1967)
FRIČ český baptistický misionár (Otakar, 1877-1953)
GUTH-JARKOVSKÝ český spisovateľ, prekladateľ, športový funkcionár a popularizátor športu (Jiří Stanislav, 1861-1943)