Výsledky vyhľadávania pre I fekcia

ANTISEPSA dezinfekcia proti sepse
ARI akútna respiratórna infekcia (skr.)
ASEPSA ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok, preventívna dezinfekcia (lek.)
BRUCELÓZA bakteriálna infekcia (lek.)
CHLORAMINÁCIA dezinfekcia vody chlórom a amoniakom
IMÚNNY odolný voči infekciám
KANDIDÓZA infekcia spôsobená kvasinkou žijúcou bežne v tráviacom trakte a v pošve, moniliáza
KONTAGIOZITA nákazlivosť infekcia
NÁKAZA infekcia
PLIESEŇ baktéria, infekcia