Výsledky vyhľadávania pre INDOEUROP

ABORIGINOVIA Indoeurópania
ARIÁN príslušník starovekého indoeurópskeho národa
ÁRIJEC Indoeurópan
ÁRIJEC príslušník indoeurópskej rasy
ÁRIJKA Indoeurópanka
ÁRIJSKÝ indoeurópsky, podľa nacistickej teórie pochádzajúci z "vyššej rasy", nesemitský, nežidovský
ÁZIJEC indoeurópan
BENVENISTE francúzsky jazykovedec, profesor indoeuropeistiky (Émile, 1902-1976)
BOPP nemecký jazykovedec, zakladateľ indoeurópskej porovnávacej jazykovedy, sanskritológ (Franz, 1791-1867)
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.