Výsledky vyhľadávania pre INFORMATION BASE

DIB Directory Information Base (skr.)
MIB Management information base (skr.)