Výsledky vyhľadávania pre Idylická báseň zo života pastierov na 6 písmen

EKLOGA idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z diela, idyla, selanka (lit.)