Výsledky vyhľadávania pre Iko

3C Rovníková Guinea (označenie lietadiel)
ABERT nemecký muzikológ, hudobný vedec (Hermann, 1871-1927)
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ADJUNKT poľovnícky mládenec, ktorý býval učňom alebo praktikantom u poľovníkov alebo na úrade
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
ADLER rakúsky muzikológ (Guido, 1885-1941)
ADLER rakúsky muzikológ aj psychológ
ADORNO nemecký filozof, sociológ, muzikológ, predstaviteľ frankfurtskej školy (Theodor Wiesengrund, 1903-1969)
ADRIATICAL hliníková zliatina