Výsledky vyhľadávania pre Inými slovami lat

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALIAS inými slovami, po latinsky