Výsledky vyhľadávania pre Inakšie onak

INAK onak, inakšie, nie tak, odlišne, iným spôsobom
ONAK inak, inakšie, odlišne, onakým spôsobom