Výsledky vyhľadávania pre Indexu

INTERFEROMETRIA stanovenie indexu lomu svetla s využitím jeho interferencie, metóda analytického určovania zloženia zmesi plynov