Výsledky vyhľadávania pre Infiniti

INF infinitív (skr.)
SUPINUM neurčitý slovesný tvar blízky infinitívu, po slovesách vyjadrujúcich pohyb, smer alebo účel