Výsledky vyhľadávania pre Informácia

ENTITA podstata, to čo je, niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné, vo fyzike jadro, atóm, objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia
INFORMATIKA veda o informáciách
OUTPUT výstup, výsledok výroby, výstupná informácia, výstup dát
SPRÁVA informácia
ÚDAJ informácia