Výsledky vyhľadávania pre Iny slovami

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALIAS inými slovami, po latinsky
PARAFRÁZA voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami, v umení voľné spracovanie cudzej predlohy