Výsledky vyhľadávania pre Io ium

ASTROBIOLÓGIA štúdium možností života vo vesmíre, exobiológia
BIOTRONIKA štúdium a pôsobenie na domnelé biopole alebo auru priamo, bez sprostredkovania
BIOTRONIKA štúdium a pôsobenie na domnelé biopole alebo auru priamo, bez sprostredkovania doteraz známymi fyzikálnymi interakciami
EGO European Gravitational Observatory, francúzsko-talianske konzorcium na výskum gravitačných vĺn
IO iónium (zn.)
JAROVIZÁCIA prvé štádium fyziologického vývoja rastlín, spôsob rýchlenia počiatočného vývoja jarných plodín zvyšovaním vlhkosti semena pri určitej teplote
KLIMAX obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod, vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze, najvyšší stupeň niečoho
PORPEZIT paládiové zlato obsahujúce paládium, prírodné zlato