Výsledky vyhľadávania pre Iord

BRUNO taliansky renesančný mysliteľ a filozof (Giordano, 1548-1600)