Výsledky vyhľadávania pre Ipl

ADI académie diplomatigue internationale
AGREEMENT dohoda (dipl.)
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu
AHTISAARI fínsky politik a diplomat (Martti, *1937)
AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
AJTMATOV kirgizský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista, verejný činiteľ a diplomat (Čingiz, 1928-2008)
AKADEMICKÁHODNOSŤ diplom
AKREDITOVAŤ poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády
AKROBATIKA disciplína v športovom letectve