Výsledky vyhľadávania pre Ist po anglicky

ACCESS prístup, po anglicky
ALEXANDER britský (anglický) šachista a spisovateľ írskeho pôvodu (Cone Hugh O'Donel, 1909-1974)
ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
APPROACH prístup, po anglicky
ARRESTS zaisťuje, po anglicky
ARRIVE prísť, po anglicky
ASCHER britský (anglický) a kanadský šachista židovského pôvodu (Jacob, 1841-1912)
ASSURE uistiť, po anglicky
ATHEIST ateista, po anglicky
AYER anglický filozof, predstaviteľ novopozitivizmu s tendenciou prechodu k lingvistickej filozofii, profesor logiky na Oxfordskej univerzite (Alfred Jules, *1910)