Výsledky vyhľadávania pre Itáli

ACI Automobileclub Italien (skr.)
ATI Aero Transporti Italiani (skr.)
BURŽOÁZIA mestské obyvateľstvo za feudalizmu, tretí stav, v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti
CEŠKOVSKIJ ruský šachista poľského pôvodu (Vitalij, *1944)
ČECHOVER sovietsky (ruský) šachista, šachový skladateľ a klavirista (Vitalij, 1908-1965)
DAVYDOV bývalý ruský hokejista (Vitalij Semjonovič, *1939)
DUMAS francúzsky filozof, predstaviteľ vitalizmu (Louis, 1765-1813)
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
HALBERSTADT francúzsky šachista problematik a šachový skladateľ (vitalij 1903-1967)
HALBERSTADT francúzsky šachista, šachový skladateľ, problémista (Vitalij, 1903-1967)