Výsledky vyhľadávania pre Ja latin

ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ABLATÍV 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja, latinský názov šiesteho pádu
ACER javor, po latinsky (lat., odb., bot.)
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ANTIKVA stojatá tlačová latinka, okrúhle písmo z 15. storočia
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov