Výsledky vyhľadávania pre Ja po nemecky

ABGANG odjazd, po nemecky
ADLER nemecký maliar, poľský maliar (Jankel, 1895-1949)
AHORN javor, po nemecky
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALLEE aleja po nemecky
APFEL jablko, po nemecky
BEIDE obaja, po nemecky
BEIDE obidvaja, po nemecky
BEWEIS prejav, po nemecky
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)